a1

 

Монголын Уул Уурхайн Нягтлан Бодогч Эмэгтэйчүүдэд Зориулав.

Сургалтын энэхүү хөтөлбөрт оролцоход төлбөр төлөхгүй.

Оролцогч бүр замын болон амьжиргааны зардлаа хариуцна.

Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбоо (ЕМЭХХ) нь энэхүү сургалтыг эмэгтэйчүүдийн бизнесийн хүрээг өргөтгөх зорилгоор нягтлан бодогч нарт зориулан санаачлан зохион байгуулж байна. Ингэснээр ЕМЭХХ уул уурхайн салбар дахь нягтлан бодогчдын мэдлэг чадавхийг сайжруулахад тусалж, үр дүнд нь уул уурхайн илүү нээлттэй  ил тод байдлыг хөгжүүлэхэд туслах зорилготой. Уул уурхайн ил тод байдал нь Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд, цаашилбал  авилгал, байгалийн баялагын хараалаас ангид байхад чухал ач холбогдолтой.

2013 оны 4 сарын 3-5

Лондон, ИБУИНВУ

a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Leave a comment