Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооноос гэр бүлийн хүчирхийлэл, тэр дундаа охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслийг дэмжин 9 сая хүртэлх тѳгрѳгийн санхүүжилт олгох зорилгоор 2019 оны 6 сараас 1- ээс 2019 оны 10 сарын 31 хооронд нийт доорхи 5 тѳслүүдийг хүлээн авсан байгаа.

Хүлээн авсан дээрх 5 тѳслийг Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбоо (ЕМЭХХ)-ны Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн, ШУТИС-ийн ЭХС-ийн Профессор, ХБНГУ-н Кемниц хотын Техникийн Их Сургуулийн Судлаач T. Уранчимэгийн боловсруулсан Үнэлгээг төлөвлөлтөөс эхлүүлээд үр дүнг тооцоолон гартал 8-н алхамт үе шатаас бүрдсэн SURE үнэлгээний ШИНЭ аргачлалыг ашиглан нарийн танилцаж сонгон шалгаруулсаны эцэст Завхан аймгийн “Хүчирхийллийн эсрэг хамтын хүч” төрийн бус байгууллагаас хэрэгжуулж буй Хүчирхийлэлийн эсрэг хамтын хүч тѳсѳл шалгарсаныг та бүхэнд албан ёсоор мэдэгдье.

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.
Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбоонооны ТУЗ
2019 он 12 сар 08

Leave a comment