Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбоо нь 2012 оноос эхлэн эмэгтэйчүүдийг хүчирхэгжүүлэх, тэдний нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг үнэлэх, гаргасан ололт, амжилтыг нь олон нийтэд сурталчлах, тэдний хоорондын хамтын ажиллагааг өсгөх, бусдад үлгэр дууриал үзүүлж сайн туршлагаа түгээхийг дэмжих зорилгоор Оны Шилдэг Эмэгтэй үйл ажиллагааг жил бүр Европын аль нэг оронд зохион байгуулж, энэхүү үйл ажиллагааныхаа хүрээнд босгосон мөнгөө охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслүүдийг дэмжин санхүүжилт олгосоор ирсэн билээ.

Leave a comment