Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооны Улаанбаатар дахь төлөөлөгч. Нандинтуяа нь Их Британ улсын Exeter их сургуулийг санхүү нягтлангаар суралцаж тѳгссѳн.