Баярмаа нь Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийг холбооны инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, Бизнесын Удирдлагын Академийг бизнесын арга зүйч чиглэлээр тус тус тѳгссѳн. Их Британид олон улсын мэргэжсэн нягтлангийн мэргэжлээр их сургууль тѳгсѳн Их Британ дахь олон улст нѳлѳѳ бүхий үйлчилгээний байгуулалагуудад ажилласан туршлагатай. Одоогоор Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооны санхүү хариуцсан захиралаар ажиллаж байгаа.