2017 он. ОХУ-н Новосибирск хотын НТИС-н Хүндэт Доктор
2014 он. ХБНГУ-н Кемниц хотын Техникийн Их Сургуульд (Technische Universitaet Chemnitz, Dr.Ing.Hablil.) Шинжлэх Ухааны Доктор (ScD)
2008 он. ШУТИС-ийн Дэд профессор
2003 он. ОХУ-н Новосибирск  хотын Улсын Техникийн Их Сургууль (НГТУ), Техникийн ухааны доктор (Ph.D)
1997 он. ШУТИС, Эрчим хүчний Инженерийн Сургууль, Магистр
1992 он. ОХУ-н Новосибирск  хотын Цахилгаан Техникийн Дээд Сургууль (НЭТИ), Бакалавр.
1977-1987 он Улаанбаатар хот 72-р дунд сургууль