Анагаах ухааны доктор, ЕМЭХХ-ны Польш улс дахь төлөөлөгч

1989 онд Анагаах ухааны дээд сургуулийн эмчилгээний анги, 1990-1991 онд Уламжлалт анагаах ухааны эмчийн мэргэжил олгох курс, 1993 онд зүү таван заслийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2008 онд Бээжин хотын Хятад анагаах ухааны академийн гоо сайхны зүү эмчилгээний курс, 2004-2009 онд Вроцлав хотын Анагаах ухааны их сургуулийн мэргэжил дээшлүүлэх факултетийн докторын сургалт, 2008-2014 онд Вроцлав хотын Анагаах ухааны их сургуулийн элэг хоол боловсруулах замын эмгэг судлалын тасагт дотрын нарийн мэргэжлийн сургалт, 2012-2014 онд дэлхийн хөгшрөлтийн эсрэг анагаах ухааны 2 жилийн сургуулийг тус тус төгссөн. Р.Батцэнгэл нь Польш дахь Гастроэнтерологийн эмч нарын холбооны гишүүн, Дэлхийн хөгшрөлтийн эсрэг нийгэмлэгийн гишүүн, Польш дахь Гоо заслын эмч нарын холбооны гишүүн, Польш дахь Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмч судлаачдын нийгэмлэгийн гишүүн, Польш дахь Хөгшрөлтийн эсрэг эмч нарын холбооны гишүүн, мөн Монголын гоо заслын эмч нарын холбооны гишүүн. Тэрээр хөгшрөлтийн эсрэг эмийн чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд эмнэлзүйн уламжлалт анагаах ухааны профессор, уламжлалт анагаах ухааны доктор юм. Ходоод болон ходоодны өвчний чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан. Одоо Польш улсын Анагаах ухааны их сургуулийн Dermamed эмнэлгийн Гепатологи, гастроэнтерологийн тасагт ажиллаж байна.