Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооны Бельги дахь төлөөлөгч. Алтанчимэг нь Бельги Азийн чуулганы тѳлѳѳлѳгч, Бельги дахь “Эв Нэгдэл” Монголын холбооны ерѳнхийлѳгч бѳгѳѳд Европт олон соёлын арга хэмжээг зохион байгуулсан

Бельгийн Монголын хамтын нийгэмлэгийн нэр хүндтэй гишүүн, Улаанбаатар хотод Монгол улсын анагаах ухааны их сургууль тѳгссѳн эмч мэргэжилтэй.