Гүндарь нь Хэл шинжлэлийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн. Их Британийн Хууль эрх зүй, Эрүүл мэнд, Боловсрол, Бизнесын салбарт сүүлийн 11 жил гэрээт орчуулагчаар ажиллаж байгаа туршлагатай. Монголд Отгонтэнгэр гадаад хэлний дээд сургуулийг Хятад хэлний орчуулагчийн мэргэжлээр тѳгсѳн улмаар Лондонд Маркетингийн мэргэжлээр суралцаж, Бизнес Менежментын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. 2011 оноос одоог хүртэл Европ дахь Монгол Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн Холбооны ерѳнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа.