Одонтуяа нь Хүмүүнлэгийн их сургуулийн Англи орос хэлний анги,Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Тeхнологийн Их Сургуулийн магистрантурт суралцан төгссөн.Ажлын гараагаа Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Тeхнологийн Их Сургуульд багшилж эхэлсэн билээ.Улмаар Лондон Хотын их    сургуулийг Мэдээлэлийн Мeнeжмeнтийн магистрантаар суралцан төгсөж Лондон хотын орон нутгийн захиргаанд өв уламжлал мэдээлэл хариуцсан мэрэгжилтнээр ажиллаж байгаад одоо Лондонгийн нэр хүнд бүхий Акадeмид Сургалт Мэдээлэлийн Төвийн захиралаар ажиллаж байна.