Оны шилдэг эмэгтэй 2019-д нэр дэвшүүлэх материал хүлээн авах хугацааг олон нийтийн хүсэлтийн дагуу 2019 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл сунгасан болохыг мэдэгдэж байна.
Доорх линкээр орж  нэр дэвшүүлэх хүснэгт бөглөж  материалаа илгээнэ үү.

ОНЫ ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ-2019

Leave a comment