ЕМЭХХ-ны Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн, ШУТИС-ийн ЭХС-ийн Профессор, ХБНГУ-н Кемниц хотын Техникийн Их Сургуулийн Судлаач T. Уранчимэг – Боловсрол Хѳгжлийн Тулгуур: “Дэлхийн шилдэг сургуулиуд оюутнуудаа хэрхэн татдаг, дэмждэг бэ?” чѳлѳѳт хэлэлцүүлэгийг 2019 оны 10 сарын 14 Багшийн Хѳгжлийн Ордонд зохион байгуулж байгаа тул та бүхэн ѳргѳнѳѳр хүрэлцэн ирж оролцоно уу.

ЕМЭХХ-ны Удирдах Зөвлөл

 

Leave a comment